dictionaryportal.eu

Chwilio am eiriadur

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith I'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://cymraeg.llyw.cymru/btc/?lang=cy
Names of Species (Cymdeithas Edward Llwyd)
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/?q=node/6
Welsh National Terminology Portal
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol, Pyrth a chydgasglwyr http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.termiaduraddysg.org/?page_id=4
Awgrymu geiriadur »