dictionaryportal.eu

Cymraeg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron termau
Mae geiriaduron termau yn disgrifio geirfa meysydd arbenigol fel bioleg, mathemateg neu economeg.
Geiriadur Rhywogaethau / A Dictionary of Species
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol, Geiriaduron termau https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron termau http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron termau https://llyw.cymru/bydtermcymru
Welsh National Terminology Portal
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron termau, Pyrth a chydgasglwyr http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
IAITH I'W CHWILIO Cymraeg IAITH Y DIFFINIAD Cymraeg, Saesneg MATH Geiriaduron termau http://www.termiaduraddysg.org/
Awgrymu geiriadur »