dictionaryportal.eu

Almaeneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
German dictionary by Jacob Grimm and Wilhelm Grimm IAITH I'W CHWILIO Almaeneg IAITH Y DIFFINIAD Almaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://dwb.uni-trier.de/de/
IAITH I'W CHWILIO Almaeneg IAITH Y DIFFINIAD Almaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol https://fwb-online.de/
Awgrymu geiriadur »