dictionaryportal.eu

Gaeleg yr Alban

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
Dictionary of the Scottish Gaelic Language IAITH I'W CHWILIO Gaeleg yr Alban IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Geiriaduron hanesyddol, Geiriaduron cyffredinol http://www.faclair.ac.uk/english/index.html
Awgrymu geiriadur »