dictionaryportal.eu

Rwsieg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron hanesyddol http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron hanesyddol http://ru-eval.ru/hist/xi-xvii/20t.html
Awgrymu geiriadur »