dictionaryportal.eu

Latyn

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
DOELTAAL Latyn METATAAL Frânsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Portalen en sykmasinen https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
DOELTAAL Latyn METATAAL Dútsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.neulatein.de/
Dictionary of Medieval Latin in Poland
DOELTAAL Latyn METATAAL Poalsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://scriptores.pl/elexicon/
Stel in wurdboek foar »