dictionaryportal.eu

Nederlânsk

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
Histoaryske wurdboeken
Historical dictionaries binne wurdboeken dy't in âldere faze fan in taal beskriuwe.
Dictionary of the Dutch Language DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=WNT
Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=MNW
Dictionary of Old Dutch DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=ONW
Early Middle Dutch Dictionary DOELTAAL Nederlânsk METATAAL Nederlânsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://gtb.ivdnt.org/?owner=VMNW
Stel in wurdboek foar »