dictionaryportal.eu

Cuimris

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The University of Wales Dictionary of the Welsh Language (GPC)
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Faclairean eachdraidheil, Faclair freumh-fhaclach https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
The Welsh Academy English-Welsh Dictionary Online CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.geiriaduracademi.org/
Iarraidh an làrach-lìn seo ort gabhail ri an cuid riaghailtean air a' chiad tadhal agad.
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Portalan agus treudaichean, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.gweiadur.com
University of Wales Trinity St David Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/index.php
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean, Faclairean coitcheann, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Mol faclair »