dictionaryportal.eu

Dànais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://gammeldanskordbog.dk/
Dictionary of the Danish Language
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://ordnet.dk/ods
Dictionary of the older Danish Language (1300-1700)
CÀNAN CUSPAIREACH Dànais MEATA-CHÀNAN Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://kalkarsordbog.dk/forside
Mol faclair »