dictionaryportal.eu

Spàinntis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://clave.smdiccionarios.com/app.php
Dictionary of the Royal Spanish Academy CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
Mol faclair »