dictionaryportal.eu

Laideann

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Portalan agus treudaichean https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean air cuspairean sònraichte http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.neulatein.de/
Dictionary of Medieval Latin in Poland
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://scriptores.pl/elexicon/
Mol faclair »