dictionaryportal.eu

Romàinis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
The Romanian-Latin-Hungarian-German Lexicon
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Romàinis MEATA-CHÀNAN Romàinis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda/site/login.php
Mol faclair »