dictionaryportal.eu

katalonski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Catalan language
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Opći rječnici http://dlc.iec.cat/
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Opći rječnici http://www.diccionari.cat/
Prijavi rječnik »