dictionaryportal.eu

velški

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za strance
Rječnici za strance namijenjeni su za one koji jezik uče kao ini jezik.
University of Wales Trinity St David Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
JEZIK velški METAJEZIK velški, engleski VRSTA Opći rječnici, Rječnici za strance http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/index.php
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
JEZIK velški METAJEZIK velški, engleski VRSTA Portali i agregatori, Opći rječnici, Rječnici za strance http://geiriadur.bangor.ac.uk/
Prijavi rječnik »