dictionaryportal.eu

irski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za strance
Rječnici za strance namijenjeni su za one koji jezik uče kao ini jezik.
Pota Focal House Glossary
JEZIK irski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za strance http://www.potafocal.com/gt/
Prijavi rječnik »