dictionaryportal.eu

galicijski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
galicijski/španjolski
Dictionary of the Real Academia Galega JEZIK galicijski METAJEZIK španjolski VRSTA Opći rječnici http://www.realacademiagalega.org/
Prijavi rječnik »