dictionaryportal.eu

hrvatski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Pravopisni rječnici
Pravopisni rječnici su rječnici koji kodificiraju ispravno pisanje i druge pravopisne aspekte riječi.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) JEZIK hrvatski METAJEZIK hrvatski VRSTA Pravopisni rječnici http://pravopis.hr/rjecnik/
Prijavi rječnik »