dictionaryportal.eu

hrvatski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Terminološki rječnici
Terminološki rječnici opisuju nazive određenih disciplina kao što su biologija, matematika ili ekonomija.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://struna.ihjj.hr/
Prijavi rječnik »