dictionaryportal.eu

latinski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
LOGEION
JEZIK latinski, grčki METAJEZIK engleski VRSTA Portali i agregatori http://logeion.uchicago.edu/index.html
JEZIK latinski METAJEZIK francuski VRSTA Povijesni rječnici, Portali i agregatori https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Prijavi rječnik »