dictionaryportal.eu

slovenski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Pravopisni rječnici
Pravopisni rječnici su rječnici koji kodificiraju ispravno pisanje i druge pravopisne aspekte riječi.
Slovene Orthography JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Pravopisni rječnici http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Prijavi rječnik »