dictionaryportal.eu

Válasszon egy szótárt!

Szűrő
TÁRGYNYELV
A szótár által leírt nyelv.
METANYELV
A szótárban található definíciók és magyarázatok nyelve. Ha megegyezik a tárgynyelvvel, akkor egynyelvű szótárról van szó, ellenkező esetben kétnyelvű szótárról.
TÍPUS, MŰFAJ
Milyen típusú szótárat keres?
Az általános értelmező szótárak az irodalmi és a köznyelv elemeit magyarázzák elsősorban az anyanyelvi beszélők számára.
TÁRGYNYELV galego METANYELV spanyol TÍPUS, MŰFAJ Általános értelmező szótárak http://www.realacademiagalega.org/
TÁRGYNYELV galego METANYELV galego TÍPUS, MŰFAJ Általános értelmező szótárak http://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php
Javasoljon szótárat »