dictionaryportal.eu

Znajdź słownik

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
JĘZYK OPISYWANY galicyjski METAJĘZYK galicyjski GATUNEK Słowniki ogólne http://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php
JĘZYK OPISYWANY galicyjski METAJĘZYK galicyjski GATUNEK Słowniki specjalistyczne https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm
Zasugeruj słownik »