dictionaryportal.eu

Znajdź słownik

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki specjalistyczne opisują określony podzbiór słownictwa (na przykład neologizmy czy idiomy) albo dialekt czy określoną odmianę języka.
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
JĘZYK OPISYWANY walijski METAJĘZYK walijski, angielski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/
Y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru / Portal for the Welsh Government Translation Service’s resources
JĘZYK OPISYWANY walijski METAJĘZYK walijski, angielski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://cymraeg.llyw.cymru/btc/?lang=cy
Names of Species (Cymdeithas Edward Llwyd)
JĘZYK OPISYWANY walijski METAJĘZYK walijski, angielski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.llennatur.com/Drupal7/llennatur/?q=node/6
Welsh National Terminology Portal
JĘZYK OPISYWANY walijski METAJĘZYK walijski, angielski GATUNEK Słowniki specjalistyczne, Portale i agregatory http://termau.cymru
Standardized terminology for the field of education
JĘZYK OPISYWANY walijski METAJĘZYK walijski, angielski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.termiaduraddysg.org/?page_id=4
Zasugeruj słownik »