dictionaryportal.eu

niemiecki

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki specjalistyczne
Słowniki specjalistyczne opisują określony podzbiór słownictwa (na przykład neologizmy czy idiomy) albo dialekt czy określoną odmianę języka.
elexiko: Online dictionary for contemporary German
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/elexiko/start.html
Dictionary of collocations
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/uwv/start.html
Dictionary of neologism
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/neo/start.html
Discourse dictionary of the 1967/68 protest discourse
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/disk68/start.html
Dictionary of keywords in language use 1989/90
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/swwz/start.html
Discourse dictionary of the post-war (1945-55) period
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
Swiss Idiotikon: Swiss German Dictionary JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.idiotikon.ch/
Dictionary of German proverbs
JĘZYK OPISYWANY niemiecki METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://www.owid.de/wb/sprw/start.html
Zasugeruj słownik »