dictionaryportal.eu

gaelski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
gaelski/gaelski
JEZIK gaelski METAJEZIK gaelski, engleski VRSTA Opći rječnici https://www.faclair.com
Prijavi rječnik »