dictionaryportal.eu

Prijavi rječnik

Znate li za rječnik koji bi trebao biti uvršten? Prijavite rječnik! Nakon vaše prijave i provjere kuratora za odabrani jezik, mrežni rječnik će se uvrstiti na Europski rječnik portal. Vlasnik rječnika bit će pozvan da prikaže pečat potvrde na svojoj mrežnoj stranici.

NAZIV RJEČNIKA
MREŽNA ADRESA
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
VAŠA E-ADRESA
Obratit ćemo vam se budemo li trebali više informacija. Vašu e-adresu nećemo dijeliti ni sa kime.
NAPOMENE (OPCIONALNO)
Prije nego prijavite rječnik molimo vas da provjerite zadovoljava li on kriterije za uvrštavanje Europskoga rječničkog portala.