dictionaryportal.eu

turski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
turski/engleski
JEZIK turski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici http://tureng.com/en/turkish-english
JEZIK turski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici https://www.seslisozluk.net/en/
Prijavi rječnik »