dictionaryportal.eu

bolgár

Szűrő
TÁRGYNYELV
A szótár által leírt nyelv.
METANYELV
A szótárban található definíciók és magyarázatok nyelve. Ha megegyezik a tárgynyelvvel, akkor egynyelvű szótárról van szó, ellenkező esetben kétnyelvű szótárról.
TÍPUS, MŰFAJ
Milyen típusú szótárat keres?
Általános értelmező szótárak
Az általános értelmező szótárak az irodalmi és a köznyelv elemeit magyarázzák elsősorban az anyanyelvi beszélők számára.
Dictionary of the Bulgarian Language TÁRGYNYELV bolgár METANYELV bolgár TÍPUS, MŰFAJ Általános értelmező szótárak http://ibl.bas.bg/rbe/
Javasoljon szótárat »