dictionaryportal.eu

bolgár

Szűrő
TÁRGYNYELV
A szótár által leírt nyelv.
METANYELV
A szótárban található definíciók és magyarázatok nyelve. Ha megegyezik a tárgynyelvvel, akkor egynyelvű szótárról van szó, ellenkező esetben kétnyelvű szótárról.
TÍPUS, MŰFAJ
Milyen típusú szótárat keres?
Sajátos rendeltetésű szótárak
A sajátos rendeltetésű szótárak a szókincs egy-egy rétegét egyedi szempontok alapján mutatják be (mint például az új szavakat vagy a vonzatos igéket), vagy egy-egy nyelvjárást, illetve nyelvváltozatot dolgoznak fel.
Dictionary of the New Words in Bulgarian TÁRGYNYELV bolgár METANYELV bolgár TÍPUS, MŰFAJ Sajátos rendeltetésű szótárak http://infolex.ibl.bas.bg/PhrasThes/searchNeologPage.seam
Javasoljon szótárat »