dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
ISLEX-ordbogen ISLEX-ordboka ISLEX-projektet ISLEX-sanakirja The ISLEX Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Innis Tìlis MEATA-CHÀNAN Innis Tìlis, Dànais, Nirribhis, Suainis, Fionnlannais, Fàrothais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://islex.is
The Bokmål Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.naob.no/
North Saami dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Sàmais MEATA-CHÀNAN Nirribhis, Fionnlannais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://sanit.oahpa.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no/nn/
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.dinordbok.no/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.ordnett.no/
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/index.php
Nynorsk etymological dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=208&tabid=2320
Norwegian dictionary with Explanation in Danish CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.edd.uio.no/aasen/aasen1873.html
Mol faclair »