dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann https://dictionnaire.lerobert.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.cnrtl.fr/definition/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://lerobert.demarque.com/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.lerobert.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://atilf.atilf.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann https://usito.usherbrooke.ca
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean coitcheann https://fr.wiktionary.org/wiki/a
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.dicofr.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.dicodesrimes.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://crisco2.unicaen.fr/des/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dictionnaire.doctissimo.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.expressio.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.glossaire-romand.ch/
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://ducange.enc.sorbonne.fr/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.rimes.exionnaire.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.linternaute.com/dictionnaire/noms-propres/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.rimessolides.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.synonymes.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.cnrtl.fr/etymologie/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.deaf-page.de/fr/index.php
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Portalan agus treudaichean https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Le dictionnaire diachronique du breton - Martial Ménard
CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://devri.bzh
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.littre.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.atilf.fr/dmf/
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Portalan agus treudaichean https://outils.biblissima.fr/fr/eulexis-web/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://nenufar.huma-num.fr/
Terminology Database (gaois.ie)
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Frangais, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean briathrachais https://www.gaois.ie/trm/
Mol faclair »