dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://clave.smdiccionarios.com/app.php
Dictionary of the Real Academia Galega CÀNAN CUSPAIREACH Gailìsis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.realacademiagalega.org/
Dictionary of the Royal Spanish Academy CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.diccionarios.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.cronopista.com/dict-fe/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://obneo.iula.upf.edu/spes/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.wordreference.com/sinonimos/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.lenguaje.com/herramientasV2/sinonimos.html
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.coloquial.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dicciomed.eusal.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
CÀNAN CUSPAIREACH Gailìsis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://sli.uvigo.es/ddd/index.html
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dirae.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.um.es/neologismos/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean litreachaidh https://www.lenguaje.com/herramientasV2/ortografo.html
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://demel.uni-rostock.de/
Greek-Spanish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://dge.cchs.csic.es/xdge/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/
Mol faclair »