dictionaryportal.eu

znakovni jezik u Nizozemskoj

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK znakovni jezik u Nizozemskoj METAJEZIK nizozemski VRSTA Opći rječnici https://www.gebarencentrum.nl/gebaren/van-dale-ngt-uitgebreid/
Prijavi rječnik »