dictionaryportal.eu

gaelski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
JEZIK gaelski METAJEZIK gaelski, engleski VRSTA Opći rječnici https://www.faclair.com
Dictionary of the Scottish Gaelic Language JEZIK gaelski METAJEZIK engleski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://www.faclair.ac.uk/english/index.html
Prijavi rječnik »