dictionaryportal.eu

karelski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Online Dictionary of the Karelian Language JEZIK karelski METAJEZIK kar VRSTA Opći rječnici http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/kks_etusivu.cgi
Prijavi rječnik »