dictionaryportal.eu

latvijski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
latvijski/njemački
Mīlenbaha - Endzelīna Dictionary of Latvian JEZIK latvijski METAJEZIK njemački VRSTA Opći rječnici http://www.tezaurs.lv/mev/
Prijavi rječnik »