dictionaryportal.eu

Laitbheis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Laitbheis/Gearmailtis
Mīlenbaha - Endzelīna Dictionary of Latvian CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tezaurs.lv/mev/
Mol faclair »