dictionaryportal.eu

norveški znakovni jezik

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
JEZIK norveški znakovni jezik METAJEZIK norveški znakovni jezik VRSTA Opći rječnici https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Prijavi rječnik »