dictionaryportal.eu

samijski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Skolt and Kola Lapp Languages JEZIK samijski METAJEZIK finski, njemački VRSTA Opći rječnici http://www.sgr.fi/lexica/lexicaxv.html
North Saami dictionary JEZIK samijski METAJEZIK norveški, finski VRSTA Opći rječnici http://sanit.oahpa.no/
Prijavi rječnik »