dictionaryportal.eu

srpski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
Etymological dictionary of the Serbian language 1-3 JEZIK srpski METAJEZIK srpski VRSTA Etimološki rječnici http://ibis.mi.sanu.ac.rs/RecentlyPublished.html
Prijavi rječnik »