dictionaryportal.eu

turski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Names Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_kisiadlari&arama=kisiadlari
Audio Dictionary of Turkish JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_seslissozluk&arama=seslissozluk
Turkish Dialects Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_lehceler&arama=lehceler
Dictionary of Proverbs and Idioms JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=atasozleri
The Main Dictionary of Sciences and Arts Terms JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=bilimsanat
Dictionary of Medicine and Pharmacy JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_eczacilik&arama=eczacilik
Dictionary of Manually Collected Local Dialect Usage JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_tarama&arama=tarama
Dictionary of Loanwords from Western Languages JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bati&arama=bati
Dictionary of Local Dialects of Turkey Turkish JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&arama=ttas
International Metrology Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_metroloji&arama=metroloji
Spelling Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yazimkilavuzu&arama=yazimkilavuzu
Prijavi rječnik »