dictionaryportal.eu

łotewski

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki ogólne
Słowniki ogólne dokumentują współczesne słownictwo ogólne i przeznaczone są do codziennego użytku rodzimych użytkowników języka.
Latvian Literary Language Dictionary JĘZYK OPISYWANY łotewski METAJĘZYK łotewski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.tezaurs.lv/llvv
Latvian Dictionary JĘZYK OPISYWANY łotewski METAJĘZYK łotewski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.tezaurs.lv/lvv/
Mīlenbaha - Endzelīna Dictionary of Latvian JĘZYK OPISYWANY łotewski METAJĘZYK niemiecki GATUNEK Słowniki ogólne http://www.tezaurs.lv/mev/
Modern Latvian Dictionary JĘZYK OPISYWANY łotewski METAJĘZYK łotewski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.tezaurs.lv/mlvv/
Słowniki historyczne
Słowniki historyczne opisują język czasów minionych.
Historical Dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17. Jahrhundert) JĘZYK OPISYWANY łotewski METAJĘZYK łotewski GATUNEK Słowniki historyczne https://tezaurs.lv/lvvv/
Zasugeruj słownik »