dictionaryportal.eu

Laitbheis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Latvian Literary Language Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Laitbheis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tezaurs.lv/llvv
Latvian Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Laitbheis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tezaurs.lv/lvv/
Mīlenbaha - Endzelīna Dictionary of Latvian CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Gearmailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tezaurs.lv/mev/
Modern Latvian Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Laitbheis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tezaurs.lv/mlvv/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Historical Dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17. Jahrhundert) CÀNAN CUSPAIREACH Laitbheis MEATA-CHÀNAN Laitbheis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://tezaurs.lv/lvvv/
Mol faclair »