dictionaryportal.eu

polski

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki ogólne
Słowniki ogólne dokumentują współczesne słownictwo ogólne i przeznaczone są do codziennego użytku rodzimych użytkowników języka.
Dictionary of Polish
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.wsjp.pl
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Zasugeruj słownik »