dictionaryportal.eu

polski

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki ogólne
Słowniki ogólne dokumentują współczesne słownictwo ogólne i przeznaczone są do codziennego użytku rodzimych użytkowników języka.
Dictionary of Polish
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.wsjp.pl
Słowniki specjalistyczne
Słowniki specjalistyczne opisują określony podzbiór słownictwa (na przykład neologizmy czy idiomy) albo dialekt czy określoną odmianę języka.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://sgjp.pl/
Słowniki historyczne
Słowniki historyczne opisują język czasów minionych.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Zasugeruj słownik »