dictionaryportal.eu

Znajdź słownik

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://sjpd.pwn.pl/
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.wsjp.pl
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://sgjp.pl/
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://sxvii.pl/
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/publication/8173
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki historyczne, Słowniki ogólne http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Zasugeruj słownik »