dictionaryportal.eu

Chwilio am eiriadur

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Latvian Literary Language Dictionary IAITH I'W CHWILIO Latfeg IAITH Y DIFFINIAD Latfeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.tezaurs.lv/llvv
Latvian Dictionary IAITH I'W CHWILIO Latfeg IAITH Y DIFFINIAD Latfeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.tezaurs.lv/lvv/
Modern Latvian Dictionary IAITH I'W CHWILIO Latfeg IAITH Y DIFFINIAD Latfeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.tezaurs.lv/mlvv/
Historical Dictionary of Latvian (16th-17th Centuries) Historisches Wörterbuch des Lettischen (16.-17. Jahrhundert) IAITH I'W CHWILIO Latfeg IAITH Y DIFFINIAD Latfeg MATH Geiriaduron hanesyddol https://tezaurs.lv/lvvv/
Awgrymu geiriadur »