dictionaryportal.eu

Awgrymu geiriadur

Ydych chi'n gwybod am eiriadur a ddylai fod fan hyn? Rhowch wybod i ni amdano! Caiff eich argymhelliad ei adolygu gan un o'n curaduron ac, os ystyrir ei fod yn addas, caiff y geiriadur ei gynnwys yn y Porth Geiriaduron Ewropeaidd. Bydd perchnogion y wefan yn cael gwahoddiad i arddangos ein nod cymeradwyaeth ar eu gwefan.

ENW'R GEIRIADUR
URL Y GEIRIADUR
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
EICH CYFEIRIAD E-BOST
Byddwn yn cysylltu â chi os byddwn angen rhagor o wybodaeth. Ni fyddwn yn rhannu eich cyfeiriad â neb.
SYLWADAU (DEWISOL)
Cyn i chi gyflwyno'r geiriadur cofiwch sicrhau ei fod yn cydymffurfio â meini prawf cynnwys geiriadur yn y Porth Geiriaduron Ewropeaidd.