dictionaryportal.eu

Wurdboek sykje

Filter
DOELTAAL
De taal dy't it wurdboek beskriuwt; de taal dêr't it wurdboek oer giet.
METATAAL
De taal dy't it wurdboek brûkt foar definysjes en útlis. As dat itselde is as de doeltaal, dan is it in ientalich wurdboek. As it oars is, dan is it in twatalich wurdboek.
TYPE
Watfoar soarte fan wurdboek sykje jo om?
DOELTAAL Skotsk-Gaelysk METATAAL Skotsk-Gaelysk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.faclair.com
New English-Irish Dictionary (NEID)
SYKJE YN
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.focloir.ie/
The University of Wales Dictionary of the Welsh Language (GPC)
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Histoaryske wurdboeken, Etymologyske wurdboeken https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://en.oxforddictionaries.com/
Irish-English Dictionary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.teanglann.ie/en/fgb/
The Welsh Academy English-Welsh Dictionary Online DOELTAAL Welsk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.geiriaduracademi.org/
Dizze website freget jo om akkoart te gean mei betingsten by jo besite.
DOELTAAL Turksk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://tureng.com/en/turkish-english
DOELTAAL Turksk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken https://www.seslisozluk.net/en/
DOELTAAL Britske gebeartetaal METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/
DOELTAAL Malteesk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.maltesedictionary.org.mt/#home
Akademi Kernewek Cornish dictionary
DOELTAAL Kornysk METATAAL Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.cornishdictionary.org.uk/
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Portalen en sykmasinen, Wurdboeken foar taallearders http://www.gweiadur.com
Korpusowy słownik polskiego języka migowego DOELTAAL Poalske gebeartetaal METATAAL Poalsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
University of Wales Trinity St David Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/index.php
LOGEION
DOELTAAL Latyn, Gryksk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen http://logeion.uchicago.edu/index.html
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen, Algemiene wurdboeken, Wurdboeken foar taallearders http://geiriadur.bangor.ac.uk/
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Portalen en sykmasinen https://www.gaois.ie/
Pota Focal House Glossary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.potafocal.com/gt/
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.ldoceonline.com
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Wurdboeken foar taallearders http://www.macmillandictionary.com
Grammar Database
DOELTAAL Iersk METATAAL Iersk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Dútsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/fbg/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Nederlânske gebeartetaal METATAAL Nederlânsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://signbank.science.ru.nl/
DOELTAAL Frânsk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Histoaryske wurdboeken http://www.anglo-norman.net/
'Beo!' Glossary
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken http://www.potafocal.com/beo/
Geiriadur Rhywogaethau / A Dictionary of Species
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Terminologyske wurdboeken https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Spesjale wurdboeken, Histoaryske wurdboeken http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Etymologyske wurdboeken http://www.etymonline.com/
Dictionary of the Scots Language (DOST & SND)
DOELTAAL Skotsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.dsl.ac.uk/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.oed.com
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
YNLOGGEN FEREASKE
DOELTAAL Latyn METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Spesjale wurdboeken http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://www.doe.utoronto.ca/
DOELTAAL Ingelsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken https://dsae.co.za/
Dictionary of the Scottish Gaelic Language DOELTAAL Skotsk-Gaelysk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken, Algemiene wurdboeken http://www.faclair.ac.uk/
DOELTAAL Yslânsk METATAAL Ingelsk, Deensk TYPE Histoaryske wurdboeken https://onp.ku.dk/onp/onp.php
DOELTAAL Skotsk METATAAL Ingelsk TYPE Histoaryske wurdboeken http://scotsthesaurus.org/
National Terminology Database for Irish
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken http://www.tearma.ie/
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
DOELTAAL Welsk METATAAL Welsk, Ingelsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://colegcymraeg.ac.uk/termau/
Terminology Database (gaois.ie)
DOELTAAL Iersk METATAAL Ingelsk, Frânsk, Dútsk TYPE Terminologyske wurdboeken https://www.gaois.ie/trm/
Mear as 50 wurdboeken komme oerien mei jo kritearia. Wy jouwe hjir de earste 50.
Stel in wurdboek foar »