dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Alba, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.faclair.com
New English-Irish Dictionary (NEID)
RANNSAICH ANN AN
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.focloir.ie/
The University of Wales Dictionary of the Welsh Language (GPC)
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Faclairean eachdraidheil, Faclair freumh-fhaclach https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://en.oxforddictionaries.com/
Irish-English Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.teanglann.ie/en/fgb/
The Welsh Academy English-Welsh Dictionary Online CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.geiriaduracademi.org/
Iarraidh an làrach-lìn seo ort gabhail ri an cuid riaghailtean air a' chiad tadhal agad.
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://tureng.com/en/turkish-english
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.teanglann.ie/en/eid/
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.seslisozluk.net/en/
CÀNAN CUSPAIREACH Cànan-soidhnidh Bhreatainn MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/
CÀNAN CUSPAIREACH Maltais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.maltesedictionary.org.mt/#home
Akademi Kernewek Cornish dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Còrnais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.cornishdictionary.org.uk/
A Welsh-English / English-Welsh on-line dictionary
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Portalan agus treudaichean, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.gweiadur.com
Korpusowy słownik polskiego języka migowego CÀNAN CUSPAIREACH Cànan-soidhnidh na Pòlainne MEATA-CHÀNAN Pòlainnis, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
University of Wales Trinity St David Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://geiriadur.uwtsd.ac.uk/index.php
LOGEION
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann, Greugais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://logeion.uchicago.edu/index.html
Online version of Cysgair and the Termiadur Addysg
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean, Faclairean coitcheann, Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://geiriadur.bangor.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.gaois.ie/
Pota Focal House Glossary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.potafocal.com/gt/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.ldoceonline.com
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.macmillandictionary.com
Grammar Database
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Gàidhlig na h-Èireann, Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/fbg/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://iate.europa.eu/home
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Cànan-soidhnidh nan Tìrean Ìsle MEATA-CHÀNAN Duitsis, Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://signbank.science.ru.nl/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://www.anglo-norman.net/
'Beo!' Glossary
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.potafocal.com/beo/
Geiriadur Rhywogaethau / A Dictionary of Species
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean briathrachais https://www.llennatur.cymru/Y-Bywiadur
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://eddonline-proj.uibk.ac.at/edd/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Beurla, Gàidhlig na h-Èireann SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/
CÀNAN CUSPAIREACH Albais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.scotsdictionary.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.etymonline.com/
Dictionary of the Scots Language (DOST & SND)
CÀNAN CUSPAIREACH Albais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.dsl.ac.uk/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.oed.com
Foclóir den Laidin Mheánaoiseach ó Fhoinsí Ceilteacha
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean air cuspairean sònraichte http://journals.eecs.qub.ac.uk/DMLCS/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Laideann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.dmlbs.ox.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.doe.utoronto.ca/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://dsae.co.za/
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://edil.qub.ac.uk
Dictionary of the Scottish Gaelic Language CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Alba MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.faclair.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Innis Tìlis MEATA-CHÀNAN Beurla, Dànais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://onp.ku.dk/onp/onp.php
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://dictionaries.brillonline.com/montanari
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/
CÀNAN CUSPAIREACH Albais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://scotsthesaurus.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Greugais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://leme.library.utoronto.ca/search
National Terminology Database for Irish
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean briathrachais http://www.tearma.ie/
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Terms for Higher Education
CÀNAN CUSPAIREACH Cuimris MEATA-CHÀNAN Cuimris, Beurla SEÒRSA Faclairean briathrachais https://colegcymraeg.ac.uk/termau/
Terminology Database (gaois.ie)
CÀNAN CUSPAIREACH Gàidhlig na h-Èireann MEATA-CHÀNAN Beurla, Frangais, Gearmailtis SEÒRSA Faclairean briathrachais https://www.gaois.ie/trm/
Tha còrr is 50 faclair a' freagairt na tha thu a' lorg. Chan eil ach a' chiad 50 gan taisbeanadh an seo.
Mol faclair »