dictionaryportal.eu

Breatnais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Breatnais/Breatnais
Dictionnaire historique Meurgorf CÀNAN CUSPAIREACH Breatnais MEATA-CHÀNAN Breatnais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://meurgorf.brezhoneg.bzh/
Mol faclair »